Vera Korenčan, Facebook

Smrekovit uporabljamo od vsega začetka. Nepogrešljiv je tako v hiši, pri ljudeh, kakor tudi pri zdravljenju oz preprečevanju somatskih celic pri kravah mlekaricah. Poleg tega da prihranimo denar za veterinarja je mleko uporabno, ker ne vsebuje antibiotikov. Opažamo, da je padec celic viden v parih dneh, to preverimo tako, da vzorce damo pregledat v veterinarski laboratorij. Mažemo žival po vimenu, boljša je tinktura, ker se posuši na koži. Za hujše primere pa kombiniramo mast in tinkturo. Odkar uporabljamo Smrekovit se redko zgodi, da imamo previsoke vrednosti somatskih celic.

Read more

Vera Korenčan, Facebook

We use Smrekovit from the very beginning. It is indispensable both in the house for humans, as well as in the treatment or prevention of somatic cells in dairy cows. In addition to saving money for a veterinarian, the milk is useful because it does not contain antibiotics. We notice that the decline of the amount of cells is visible in a couple of days, we check this by checking the samples in a veterinary laboratory. We apply it on the animal on the udder, the tincture is better because it dries on the skin. For worse cases, we combine the grease and tincture. Since using Smrekovit it rarely happens that we have excess amounts of somatic cells.

Read more

Vera Korenčan, Facebook

Smrekovit upotrabljavamo od početka. Neophodan je tako u kuči, kod ljudi, kao i kod liječenja ili prevencije somatskih stanica kod krava mlijekarica. Pored toga da uštedimo novac za veterinara je mlijeko upotrebno, jer ne sadrži antibiotike. Primječujemo, da je pad stanica razvidan u par dana, to provjerimo tako, da uzorke stavimo pregledati u veterinarski laboratorij. Mažemo životinju po vimenu, bolja je tinktura, jer se osuši na koži. A za gore primjere kombiniramo mast i tinkturu. Otkako upotrebljavamo Smrekovit se rijetko desi, da imamo previsoke vrijednosti somatskih stanica.

 

Read more